پادکست معماری اروین کست اپیزود 5 : عاقبت معمار و معماری

پادکست معماری اروین کست اپیزود 5 : عاقبت معمار و معماری

در پنجمین قسمت از پادکست معماری اروین کست به احساسات معمار پرداخته ایم. در اروین کست اپیزود 5 به این پرداخته ایم که یک معمار چه عاقبتی دارد. در ایپزود های گذشته در ارتباط با اینکه یک معمار چه مراحلی را پشت سر می گذارد تا به طراحی و اجرای یک طرح برسد. مختصری توضیح...
پادکست معماری اروین کست اپیزود 4 : خلاقیت یک معمار

پادکست معماری اروین کست اپیزود 4 : خلاقیت یک معمار

در پادکست معماری اروین کست اپیزود 4 به این پرداخته ایم که خلاقیت چیست؟ چگونه می توان یک معمار خلاق بود؟ به راستی خلاقیت در معماری به کجا می رود ؟ کی راه را گم کردیم ؟ خلاقیت یک فرآیند ذهنی است.  این فرایند در ذهن یک معمار خلاق ضرورتاً دارای دو پیش نیاز خواهد بود....
پادکست معماری اروین کست اپیزود 3 : طرح خوب زندگی می بخشد

پادکست معماری اروین کست اپیزود 3 : طرح خوب زندگی می بخشد

در پادکست معماری اروین کست اپیزود 3 به این پرداخته ایم، که حال ساکنان و مخاطبان معماری چگونه خوش است. این که چرا یک طرح بد یا یک ساختمان بی ربط می تواند حال بد ایجاد کند. طراح خوب غالبا زندگی و حس درونی آن را را لمس می کند. طراح خوب با حال خوبی که از زندگی و محیط...
پادکست معماری اروین کست اپیزود 2 : تحسین و تقدیر

پادکست معماری اروین کست اپیزود 2 : تحسین و تقدیر

در اروین کست اپیزود 2 که یک پادکست معماری است به این پرداخته ایم که تحسین و تقدیر چه تاثیری در آینده شغلی یک معمار دارد ؟ آیا تحسین شدن خوب است ؟ زمان درست و مناسب برای تحسین شدن، کی باید باشد؟ به مثالهایی از زمان تحسین شدن و دریافت بازخورد توسط بزرگانی چون هوشنگ...
پادکست معماری اروین کست اپیزود 1 : گرگ آلفا

پادکست معماری اروین کست اپیزود 1 : گرگ آلفا

اروین کست یک پادکست معماری است. اپیزود 1 در مورد اینکه چگونه یک دانشجوی معماری خوب از ضعیف تمیز داده می شود، صحبت کردیم. مردی بود که در نظر اول کمی عجیب و یا منزوی به نظر می آمد. خودش می گفت که از آزار هنر جوهایش لذت می برد.اتفاقا خیلی هم به این موضوع تاکید می کرد....