اروین معماری پارس

مدیر عامل

پیمان رزمجو

ceo@arvinmp.com

ریـئس هیـات مـدیـره از سـال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

هومن ریخته گر مشهد

معاون  طراحی و برنامه ریزی

بهاره چاوشی

chavoshi@arvinmp.com

معاون فنی مدیر عامل تا سال ۱۳۹۷

بهشاد دادگستر

معاون اجرایی و مدیر دپارتمان سازه

حمیدرضا نصیری

nasiri@arvinmp.com

افراد کلیدی اروین معماری پارس

امین تورث
مدیر دپارتمان تاسیسات مکانیکال

حسین پرگاری
مدیر اجرایی

زهرا لطفی
مدیر دپارتمان معماری

ساسون بغوزیان
مدیر دپارتمان تاسیسات الکتریکال

مه رو مافی
طراح و کارشناس تاسیسات

سروین محمدی اروین معماری پارس

سروین محمدی
کارشناس معماری

مژده فرازانی
طراح و کارشناس معماری

احسان امیری
مدیر دپارتمان IT

پدرام ابوالقاسمی
طراح و کارشناس سازه

اوژن زکی پور
طراح و کارشناس معماری

پارمیدا دریکوند
طراح و برنامه ریزی