اروین معماری پارس

p-razmjo-1 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور

مدیر عامل

پیمان رزمجو

ceo@arvinmp.com

ریـئس هیـات مـدیـره از سـال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

هومن ریخته گر مشهد

0-1 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور
chavoshi-1 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور

معاون  طراحی و برنامه ریزی

بهاره چاوشی

chavoshi@arvinmp.com

معاون فنی مدیر عامل تا سال ۱۳۹۷

بهشاد دادگستر

b-dadgostar-1 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور
nasiri اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور

معاون اجرایی و مدیر دپارتمان سازه

حمیدرضا نصیری

nasiri@arvinmp.com

افراد کلیدی اروین معماری پارس

amin-T-1 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور

امین تورث
مدیر دپارتمان تاسیسات مکانیکال

H-pargari-600x800-1-300x400 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور

حسین پرگاری
مدیر اجرایی

lotfi-600x800 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور

زهرا لطفی
مدیر دپارتمان معماری

saso-1 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور

ساسون بغوزیان
مدیر دپارتمان تاسیسات الکتریکال

mafi-459x400 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور

مه رو مافی
طراح و کارشناس تاسیسات

WhatsApp-Image-2021-04-05-at-09.14.17-400x400 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور

سروین محمدی
کارشناس معماری

farazani0-1 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور

مژده فرازانی
طراح و کارشناس معماری

ehsami-1 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور

احسان امیری
مدیر دپارتمان IT

16ff546b-117e-407f-afe4-00863ba33dd3-404x400 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور

پدرام ابوالقاسمی
طراح و کارشناس سازه

pp-400x400 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور

اوژن زکی پور
طراح و کارشناس معماری

sayo-garcia-NkOGfv7d5rY-unsplash-small-1-400x400 اروین معماری پارس و اعضای کلیدی این مهندسین مشاور

پارمیدا دریکوند
طراح و برنامه ریزی