سالنهای ورزشی چند منظوره و زمینهای تمرینی فوتبال

مهندسین مشاور اروین معماری پارس در سالهای اخیر سالنهای ورزشی چند منظوره ای را با حداقل بودجه مصوب و با شرایط حاکم بر طرحهای عمرانی طراحی و نظارت نموده است. در این طراحی ها تلاش مجموعه طراحان بر ایجاد فضاهایی پویا و خلاق و منطبق بر استانداردهای ورزشی حتی با وجود محدودیت های فراوان بودجه بوده است.

سالنهای ورزشی جند منظوره در سطح منطقه ای که توسط مهندسین مشاور اروین معماری پارس طراحی و نظارت شده اند به شرح ذیل می باشند:

۱-      سالن ورزشی چند منظوره برسیان اصفهان

۲-      سالن ورزشی چند منظوره قهی اصفهان

۳-      سالن ورزشی چند منظوره دستجرد اصفهان

۴-      سالن ورزشی چند منظوره محمود آباد اصفهان

۵-      سالن ورزشی چند منظوره جندان اصفهان

۶-      سالن ورزشی چند منظوره بهرام آباد اصفهان

۷-      سالن ورزشی چند منظوره آذرخواران اصفهان

۸-      سالن ورزشی چند منظوره اشکاوند اصفهان

۹-      سالن ورزشی چند منظوره خوراسگان اصفهان

۱۰-   سالن ورزشی چند منظوره منشیان اصفهان

۱۱-   زمین چمن مصنوعی فاضل آباد گلستان

۱۲-   زمین چمن مصنوعی کلاله گلستان

۱۳-   سالن چند منظوره تمرینی ششتمد خراسان

۱۴-   سالن چند منظوره تمرینی زاوه خراسان

۱۵-   سالن چند منظوره تمرینی تربت حیدریه خراسان  

۱۶   سالن ورزشی چند منظوره واحد اراک دانشگاه علم و صنعت ایران

 1,519 بازدید

One thought on “سالنهای ورزشی چند منظوره

  1. Pingback: استادیوم تختی بندر انزلی - اروین معماری پارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.