تکمیل ورزشگاه ۵۰ هزارنفری شیراز

افتتاح استادیوم پنجاه هزارنفری شیراز توسط اروین معماری پارس

ویدیو نمایش ورزشگاه ۵۰۰۰۰ نفری پارس میانرود شیراز ، استان فارس

خدمات

خدماتی که ما در این وب سایت ارائه می دهیم

8 مهندسین مشاور اروین معماری پارس

آخرین مطالب

آخرین مطالب پست شده در سایت

درصد وزنی پروژه ها

۳۸%

پروژه آموزشی ، فرهنگی و بهداشتی

۳۹%

پروژه های ورزشی

۱۲%

طرحهای توجیهی

۱۱%

طرح جامع

کار فرمایان ما